Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paroli Łukasz Tyczkowski. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Paroli Łukasz Tyczkowski, ul. Klonowa 40/107, 16-400 Suwałki;
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.suwalkiarena.pl;
 • mailowo na adres: kontakt[małpa]suwalkiarena.pl;
 • telefonicznie: +48-604-330-606.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej (e-mail) lub ustnej (kontakt telefoniczny) na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy;
 • Przesyłanie wiadomości newsletter po zapisaniu się na subskrypcję. Treść wiadomości może pochodzić od Administratora lub podmiotów z nim współpracujących i może mieć charakter reklamowy;
 • Rozpatrywania reklamacji. W tej kwestii podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa;
 • Dostosowanie prezentowanych treści do Państwa zainteresowań i lokalizacji.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Aby realizować swoje usługi, administrator przetwarza Państwa imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Zbierane sa także raporty danych demograficznych i zainteresowań.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO). Z inspektorem można kontaktować się zawsze wtedy, kiedy chcielibyście uzyskać Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Paroli Łukasz Tyczkowski. Z inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Paroli Łukasz Tyczkowski, ul. Klonowa 40/107, 16-400 Suwałki;
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.suwalkiarena.pl;
 • mailowo na adres: kontakt[małpa]suwalkiarena.pl;
 • telefonicznie: +48-604-330-606.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Paroli Łukasz Tyczkowski mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy oraz kontrahenci administratora danych,
 • usługodawcy, którzy świadczą usługi dla administratora i tym samym w drodze umowy i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług przetwarzają dane osobowe np. firma księgowa, firmy realizujące usługi kurierskie i pocztowe, firma zarządzająca bazą danych newsletter (Polityka prywatności Mailchimp).
 • Google Analytics – ogólne dane statystyczne – używane urządzenie, czas trwania sesji, źródło wejścia na stronę, lokalizacja (Polityka prywatności Google).

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza EOG, czyli Europejski Obszar Gospodarczy)

Paroli Łukasz Tyczkowski nie przekazuje danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji usługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości);

Zasady gromadzenia danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych czyli do otrzymania od administratora danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możecie Państwo wtedy przesłać innemu administratorowi danych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Prawo to może zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania Państwa danych.
 • Prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku stwierdzenia nieprowidłowości dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Powyższa polityka prywatności obowiązuje od 01.10.2019 r.